Tarieven en uitleg

De praktijk hanteert de tarieven zoals vermeld in de Tarievenlijst. Je betaalt de factuur zelf aan de praktijk.

Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dien dan je factuur in bij je zorgverzekeraar, die in sommige gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding aan jou terugbetaalt. De praktijk adviseert je om voor aanvang van een begeleidingstraject bij je zorgverzekeraar na te vragen hoeveel de vergoeding is. Fysiotherapie valt onder zorg die in aanmerking komt voor een vergoeding door zorgverzekeraars, coaching komt niet in aanmerking voor een vergoeding. De zorg die deze praktijk levert is niet-gecontracteerde zorg.

Ga naar de Tarievenlijst.