Huisregels

Huisregels
Om voor alle betrokkenen bij een behandeltraject een prettig en veilig werkklimaat te creëren, hanteer ik onderstaande huisregels. Cliënten en bezoekers van de praktijk dienen deze huisregels te accepteren en na te leven.

Gedragscode
De gedragsregels die in de praktijk worden gehanteerd gaan uit van gelijkwaardigheid, professionaliteit, en vrijheid en verantwoordelijkheid in keuzes. Het kader waarin dit gedrag plaatsvindt valt binnen algemeen aanvaarde fatsoensregels en de wet.

Contact
De praktijk is op meerdere manieren bereikbaar, namelijk telefonisch en per e-mail. Wanneer je niet direct te woord wordt gestaan, bel ik je zo snel mogelijk terug.

Aanmelden
Wanneer je een afspraak hebt, mag je plaatsnemen in de wachtruimte van de praktijk. Je hoeft je niet aan te melden. Wanneer je geen afspraak hebt, meld je je uitsluitend telefonisch of per e-mail aan voor een eerste consult. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar je naam, adres en woonplaats, Burgerservicenummer, identiteitsbewijs en indien van toepassing de verwijsbrief van je huisarts of specialist.

Gebruik van de parkeerplaats en fietsenrek
Wanneer je met de auto naar de praktijk komt, mag je op de parkeerplaats voor de deur parkeren wanneer er een zilvergrijze Citroen geparkeerd staat. Als er een andere auto staat, kun je parkeren aan de Dorpsstraat (blauwe zone). Wanneer je met de fiets naar de praktijk komt, kun je je fiets op de parkeerplaats parkeren in het fietsenrek.

Vervolgafspraak
Een vervolgafspraak van je behandeltraject wordt gemaakt tijdens je consult in de praktijk of maak je via de website.

Afmelden
Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, meld je dit 48 uur voor het afgesproken consult. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, wordt de afspraak voor 75% in rekening gebracht.

Afsprakenkaartje
Neem je afsprakenkaartje bij iedere afspraak mee zodat nieuwe afspraken hierop genoteerd kunnen worden. Dit voorkomt misverstanden.

Wachtlijst
Wanneer er sprake is van een wachtlijst, zal ik dit aan je toelichten en een inschatting maken wanneer je eerste afspraak plaats kan vinden.

Hygiëne
Ik verwacht dat je als patiënt de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. De praktijk zorgt voor voldoende schone handdoeken en onderlakens. Het wordt op prijs gesteld als je zelf een badlaken of handdoek meebrengt.

Huisdieren
Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding ten behoeve van fysieke beperkingen.

Telefoneren in de wachtruimte
Om overlast voor de andere cliënten in de praktijkruimte te voorkomen, is het niet toegestaan om in de wachtruimte te telefoneren. 

Roken
Binnen en rondom het gebouw is roken niet toegestaan.

Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van je persoonlijke eigendommen.

Aansprakelijkheid
De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de therapeut hebben gehouden.