Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wijnhoven Fysiocoaching (vervolgens aangeduid met ‘de Praktijk’) neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat de Praktijk hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, heeft de Praktijk dit privacy statement opgesteld. U kunt deze ten allen tijde op de website raadplegen.

Persoonsgegevens
Binnen de Praktijk worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Gegevens gezondheid
 • Gegevens zorgverzekering
 • Huisarts
 • Verwijzing arts of specialist
 • Nummer legitimatiebewijs

Mogelijk zijn er nog andere nodig om de dienstverlening van de Praktijk uit te kunnen voeren. Wanneer gezondheidsgegevens of andere gegevens verwerkt worden, wordt dat uiterst zorgvuldig gedaan en alleen met uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, en daarna gedurende 15 jaar, conform de bewaartermijn volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst .

Het inschrijfformulier voor afspraken is onderdeel van de toestemmingsverklaring. Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk opgeslagen gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Voor bovenstaande doelstelling vraagt de Praktijk de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegeven worden gedurende de periode dat men gezien wordt als een cliënt, prospect, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde bewaard.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan de Praktijk geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienstverlening van de Praktijk. Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiëntendossier (EPD).
 • Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoek.
 • Het verwerken van banktransacties.
 • Het veilig en versleuteld kunnen versturen van behandelgegevens aan verwijzers t.b.v. behandelproces.

De Praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met partijen waar wel een verwerkingsovereenkomst is afgesloten worden afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier schriftelijk  toestemming voor geeft.

Europa
De Praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
De Praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De Praktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar (medische gegevens) en 7 jaar (financiële administratie). Na deze termijnen worden de medische gegevens vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Beveiliging
De Praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens de Praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid gehanteerd op alle systemen van de Praktijk.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de Praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Praktijk of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de Praktijk te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De Praktijk kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven wordt aan vernoemde verzoeken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Google Analytics
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Matomo Analytics (Piwik)
In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op.

Contact
Wijnhoven Fysiocoaching
Sandershof 2a
lonneke@wijnhoven-fysiocoaching.nl
0481-358804